Maatschap Piron-Bontje

Algemene voorwaarden

 

  1. De cliënt dient de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
  2. De cliënt dient zoveel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen van en de reacties op de behandeling en over eventuele alternatieven. Deze informatie wordt in begrijpelijk taal gegeven zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld. De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk naar een arts of specialist.

 

Behandelovereenkomst

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling. Met het insturen van dit formulier verklaart de cliënt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geeft de cliënt aan dat hij/zij gekozen heeft voor behandeling door de therapeut. Ook geeft de cliént met het insturen van het formulier aan dat hij/zij de pagina over de privacyverklaring heeft gelezen en de therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

 

Afspraken

Afspraken dienen tenminste 24 uur tevoren te worden afgezegd. Indien de cliënt zonder bericht niet verschijnt op een afspraak wordt een half consult in rekening gebracht.

Betaling

De cliënt ontvangt een factuur, per mail of geprint. Consulten kunnen direct contant worden betaald. Overmaken van het verschuldigde bedrag zien wij graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betaaltermijn ontvangt de cliënt een digitale herinnering.