Nieuws

ZwangerschapsYoga: tijdelijk alleen individuele lessen.

Welkom!

Klik hier voor informatie.

Maatschap Piron-Bontje
St. Stephanusstraat 56
6512 HW Nijmegen
024  360 11 23
Kvk 09201679

 

Maatschap Piron-Bontje

Disclaimer

Algemeen

Maatschap Piron-Bontje (Kamer van Koophandel 09201679), hierna te noemen Maatschap, verleent u hierbij toegang tot www.pironbontje.nl, www.pimpiron.nl en www.adabontje.nl (de Websites) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Maatschap en derden zijn aangeleverd. Maatschap behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Maatschap.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Maatschap. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Maatschap, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Websites op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.