Maatschap Piron-Bontje

Een baby en niet blij

Ja zo kan het ook... Alles om gelukkig en blij te zijn is aanwezig en toch voelt het niet zo.

Zwangerschap en bevallen zijn ingrijpende ervaringen. Het verandert je leven op manieren die je tevoren niet bedacht krijgt.

Je krijgt een kind en tegelijkertijd wordt een moeder en een vader geboren. Als alles goed gaat ben je blij en onderga en doorloop je het veranderingsproces soepel. Ook al kost het tijd en kan het een flink beroep doen op je flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 
Of je zit niet helemaal lekker in je vel. De bevalling houdt je misschien nog bezig. Of jullie zouden wel een tweede willen maar je moet er nog even niet aan denken.
 
Je leven is ingrijpend veranderd en je lijkt er bijna niet tegen opgewassen... Je draagkracht en flexibiliteit zijn minimaal.
 
Mogelijk is Somatic Experiencing iets voor jou.
 
Somatic Experiencing (kortweg SE genoemd), heeft als grondslag dat elke ervaring in eerste instantie een lichamelijke ervaring is, een reactie van het zenuwstelsel. En dat wat je lichamelijk ervaart, vertaalt je brein in emoties, woorden, beelden en herinneringen. Meer of minder bewust.
 
Een probleem ontstaat als het lichaam niet de kans krijgt een natuurlijke reactie te geven bijvoorbeeld omdat je overweldigd raakt en alle greep op de situatie verliest.
 
Door terug te gaan naar het lichaam, dus los te komen van het verhaal, krijgt het lichaam de kans de ervaring alsnog te verwerken. Of anders gezegd alsnog te voltooien.
 
In een bedreigende situatie bijvoorbeeld reageert het lichaam, het zenuwstelsel, naar een staat van alarm. De impuls is dan om te vechten of te vluchten. Als naar die impuls niet kan worden gehandeld reageert het lichaam in meer of mindere mate met "freeze"/ bevriezing of dissociatie. Deze staat van zijn, waarin je dus niet meer echt deelneemt aan het leven, kan langdurig doorgaan. En kan vervolgens tot een soort "gewone toestand" worden...
 
Wat dan eigenlijk nodig is, is het afmaken van die oorspronkelijke impuls. Waardoor het lichaam zich kan bevrijden van de opgeslagen energie. 
 
Onder veilige omstandigheden en goede begeleiding is dit mogelijk. 
 
Als je belangstelling gewekt is en je bent nieuwsgierig geworden, voel je vrij om contact op te nemen.
 
Elders op deze site vind je meer informatie over traumatherapie, iets anders geformuleerd.
 
En ik verwijs hier graag naar de site van Somatic Experiencing, waar je meer achtergrond kunt vinden.
Klik hier.