Maatschap Piron-Bontje

Klachtenregeling

Als therapeut is het mijn intentie om u de beste zorg en behandeling te geven. Mocht het desondanks gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg dan ga ik ervan uit dat u dat met mij bespreekt. Mochten wij er samen niet uitkomen dan hebben mijn beroepsverenigingen klachtenregelingen.

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) en lid van Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) ben ik aangesloten bij de klachtenregelingen.

Voor meer informatie: www.nva.nl en/of www.lvnt.n