Maatschap Piron-Bontje

Veel ervaring met

U kunt Pim Piron raadplegen met een grote variatie aan klachten.
Meer dan dertig jaar ervaring heeft hem specialist gemaakt in het werken met:
 
bekkenklachten en bekkeninstabiliteit
restklachten na buikoperatie (verklevingen enz)
in het algemeen restklachten na een operatie
whiplash
migraine en hoofdpijn
astma, chronische bronchitis, ademhalingsproblemen
rsi-klachten
tennis-elleboog
chronische pijn
hernia
onbegrepen klachten
posttraumatisch stresssyndroom
zwangerschap- en bevallinggerelateerde klachten
maagdarm stoornissen
slaapproblemen
chronische vermoeidheid
burn-out klachten
fibromyalgie
vage klachten, onwel bevinden
traumaverwerking
klachten na een ongeval of valpartij
concentratiezwakte, onrust, ongedurigheid